Giáo dục giới tính và tình dục trong trường học

Giáo dục giới tính trong trường học: Dit nhau và nó không phải là gì! Bởi Tiến sĩ Steven Hendlin, DSW (Tiến sĩ Công tác Xã hội) và Carol Griner, Tiến sĩ (Tiến sĩ Giáo dục). Sách điện tử Kindle có sẵn. Xem thêm, "giáo dục giới tính trong trường học" (liên kết không có sẵn). Đọc đánh giá cuốn sách để biết thêm thông tin.

Giáo dục giới tính và tình dục trong trường học: Dit nhau và nó không phải là gì! Bởi Tiến sĩ Steven Hendlin, DSW (Tiến sĩ Công tác Xã hội) và Carol Griner, Tiến sĩ (Tiến sĩ Giáo dục). Sách điện tử Kindle có sẵn. Xem thêm, "giáo dục giới tính trong trường học" (liên kết không có sẵn). Đọc đánh giá cuốn sách để biết thêm thông tin. Hãy coi đây là một hướng dẫn hữu ích để quyết định có nên dạy giáo dục giới tính trong trường học hay không.

Mục tiêu chính của giáo dục giới tính là trao quyền cho học sinh để đưa ra quyết định sáng suốt về các mối quan hệ tình dục của chính họ. Có một số bậc cha mẹ phản đối gay gắt ý tưởng thảo luận về tình dục với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Sự phản đối này rõ ràng là dựa trên nỗi lo sợ rằng một số thanh thiếu niên nhất định sẽ hoạt động tình dục trước khi họ chuẩn bị. Giáo dục thanh thiếu niên về tình dục có thể giảm bớt một số áp lực có thể khiến trẻ phải cân nhắc những vấn đề như vậy. Đồng thời, giáo dục giới tính trong trường học cần có sự cho phép hoặc hướng dẫn của cha mẹ ở một mức độ nào đó, vì nó giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tình dục của thanh thiếu niên. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là hầu hết các hệ thống trường học ở Hoa Kỳ đều dạy giáo dục giới tính trong trường học, vì vậy phụ huynh sẽ quyết định xem họ có nghĩ rằng giáo dục giới tính trong trường học là tốt cho con cái của họ hay không.