1C: Биологический конструктор 1.5, 1 C 1C: Биологический конструктор 1.5, Биология - школьные диски1C: Биологический конструктор 1.5


Купить 1C: Биологический конструктор 1.5

1C: Биологический конструктор 1.5

Oписание:

"1С: Биологический конструктор" – творческая компьютерная среда, предназначенная для поддержки школьного курса биологии при помощи виртуальных экспериментов. Лаборатории конструктора предоставляют уникальную возможность смоделировать недоступные для обычных экспериментальных исследований биологические процессы – в школе, дома, на факультативных занятиях, в сети Интернет. "1С: Биологический конструктор" версии 1.5 предлагает пользователям четыре виртуальные лаборатории, посвященные основам экологии, эволюции и генетики, поведению животных и цитологии: В лаборатории "Равновесие в экосистемах" моделируются: Виртуальные экосистемы Пищевые цепи Конкуренция и хищничество Нарушения в сообществе В лаборатории "Основы теории эволюции" моделируются: Генетические законы Виртуальная эволюция Половой отбор Изоляция и катастрофы В лаборатории "Стратегии поведения" моделируются: Агрессия и...

Цена 311 руб.

ID: 117044040


Kатегория товара:
Биология - школьные диски

Бренд:
1 C


новости
 • (лаборатории моделируются конструктор)
 • Нет данных

  "1S: Biologicheskiy konstruktor" – tvorcheskaya komp'yuternaya sreda, prednaznachennaya dlya podderzhki shkol'nogo kursa biologii pri pomoschi virtual'nyh eksperimentov. Laboratorii konstruktora predostavlyayut unikal'nuyu vozmozhnost' smodelirovat' nedostupnye dlya obychnyh eksperimental'nyh issledovaniy biologicheskie processy – v shkole, doma, na fakul'tativnyh zanyatiyah, v seti Internet. "1S: Biologicheskiy konstruktor" versii 1.5 predlagaet pol'zovatelyam chetyre virtual'nye laboratorii, posvyaschennye osnovam ekologii, evolyucii i genetiki, povedeniyu zhivotnyh i citologii: V laboratorii "Ravnovesie v ekosistemah" modeliruyutsya: Virtual'nye ekosistemy Pischevye cepi Konkurenciya i hischnichestvo Narusheniya v soobschestve V laboratorii "Osnovy teorii evolyucii" modeliruyutsya: Geneticheskie zakony Virtual'naya evolyuciya Polovoy otbor Izolyaciya i katastrofy V laboratorii "Strategii povedeniya" modeliruyutsya: Agressiya i...

  Ключевые слова:

  лаборатории, моделируются, конструктор, эволюции, Биологический, Изоляция, экосистемы, посвященные, основам, экологии, поведения, генетики
  laboratorii, modeliruyutsya, konstruktor, evolyucii, Biologicheskiy, Izolyaciya, ekosistemy, posvyaschennye, osnovam, ekologii, povedeniya, genetiki

  ---

  Rating: